Jdi na obsah Jdi na menu

Šlechtitelský plán

25. 3. 2014

Šlechtitelský plán na roky 2014/2015

 

Na základě poznatků získaných z práce klubu v minulém období v souladu s vystavenými jedinci přijalo vedení klubu následující rozhodnutí k dalšímu prošlechťování moravské bagdety.

1.      Průběžně v odborném tisku publikovat zkušenosti z chovem a výhledy šlechtění moravské bagdety

2.      Systematicky působit na chovatelskou veřejnost prostřednictvím klubových stránek www.moravskabagdeta.estranky.cz  Získávat pro potřeby klubu další zapálené chovatele, kteří by pomohli rozšířit chov moravské bagdety po celém území republiky, aby se výhledově moravská bagdeta nesbyla jen lokálním plemenem, ale plemenem vyskytujícím se v co největším počtu regionů v České republice s výhledem jejího rozšíření do dalších států Evropy.

3.      Zorganizovat pro chovatele moravské bagdety účast na výstavách mimo území české republiky jako např. v Rakousku, Slovensku a Polsku.

4.      Zavést rodokmenné líhnutí u co největšího počtu chovatelů klubů.

5.      Propagovat v rámci členské základny cílevědomé šlechtění s cílem zapojit se do aktivit vedoucích k uznání plemenného chovu moravské bagdety.

6.      Z vzácných barevných a kresebných rázů se zaměřit zejména na prošlechtění moravské bagdety černé. Při šlechtění tohoto barevného rázu používat především mezibarevného křížení za maximálního využití stávajícího genofondu. V nevyhnutelném případě použít meziplemenného křížení. Tento krok předem  konzultovat s vedením klubu a o případném přikřížení jiného plemene vést písemné záznamy v rodokmenech holubů. Křížence F1, F2 předvést na klubové výstavě výletků kde budou komisionelně posouzeni a  dále doporučeni, nebo nedoporučeni pro další použití v chovu.

7.      Obnovit takřka vyhynulou modrou barvu, včetně kresby modrého straka. V  případě  smodré barvy se zřejmě nevyhneme meziplemennému křížení  pro  dosažení  čisté blankytně modré barvy. Jedince z meziplemenných křížení, ale i všechny další jedince získané křížením mezi barvami předvádět každoročně až do stabilizování čistoty typu, barvy a kresby  na přehlídce výletků. O jejich zařazení do dalšího chovu v rámci typizace rozhodne tříčlenná komise složená se dvou členů výboru a posuzovatele holubů.

8.      Na základě úspěšných výsledků u černé barvy v kresbě tygra zahájit šlechtění kresby tygra v barvách žlutá a červená.

9.Každoročně pořádat výstavu výletků a klubovou výstavu.

      Zpracovali:

Josef Opavský

předseda klubu

 

Ing. Gerhard Stein

poradce chovu